ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2562ซื้อหนังสือเรียนประจำปี2562และจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ2562

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/04/2019 12:56 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 22 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 02/04/2019 13:01 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 17 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 28/03/2019 14:59 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 20 ครั้ง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 26/03/2019 14:57 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 22 ครั้ง

แบบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีการศึกษา2562

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 26/03/2019 14:55 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 22 ครั้ง

แนวทางพิจารณาวัสดุ-ครุภัณฑ์2

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 26/03/2019 14:54 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 13 ครั้ง

แนวทางพิจารณาวัสดุ-ครุภัณฑ์1

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 26/03/2019 14:54 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 16 ครั้ง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ที่มา : งานพัสดุและสินทรัพย์
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 28/02/2019 17:02 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 53 ครั้ง

รายงานผลกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพิเศษ (พ.572)

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 26/07/2018 16:11 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 176 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง จ้างปรับปรุงห้องนักเรียนน้ำชาย-หญิง อาคาร 4 ชั้น 2 ถึงชั้น 5

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 17/05/2018 16:18 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 208 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 17/05/2018 16:17 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 248 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องจ้างปรับปรุงห้องเรียนศตวรรษที่ 21 สร้างเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

ที่มา : กลุ่มบริการงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 17/05/2018 16:15 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 215 ครั้ง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/05/2018 20:27 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 243 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

ที่มา : กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 04/05/2018 18:45 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 251 ครั้ง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ดนตรี ประจำปี พ.ศ. 2558 สพฐ

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:09 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 312 ครั้ง

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยม)

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:08 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 314 ครั้ง

ห้องปฏิบัติการคณิตศาตร์ฯ

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:07 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 446 ครั้ง

ครุภัณฑ์การงานอาชีพ

ที่มา :
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:06 / โดย / ดู 296 ครั้ง

ครุภัณฑ์ดนตรี

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:05 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 259 ครั้ง

ครุภัณฑ์ห้องสมุด

ที่มา : กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
สถานะ : หมวดหมู่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / วันที่ 11/01/2018 14:04 / โดย งานพัสดุและสินทรัพย์ / ดู 319 ครั้ง

ติดต่อเรา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 261 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : suan.sks@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-330-1057
แฟกซ์ : 02-330-1057
Copyright © 2017 Nawamintrachinutit Suankularb Wittayalai Samutprakarn School
Implemented Website by orange internet marketing.